Terug naar… 27 mei 1896

Ene Izak Samson (afgebeeld op bovenstaande foto) heeft de koninginnen “beledigd” tijdens hun bezoek aan Amsterdam op 23 april. Samson staat nu terecht voor majesteitsschennis. Wat Samson precies gedaan heeft? Hij heeft op een metalen fluitje geblazen toen de koninklijke stoet voorbij reed:

’t Koninklijk rijtuig passeerde op 9 à 10 meter van Samson. Deze laatste erkende eens gefloten te hebben voordat de stoet voorbijging en beproefd te hebben ‘t nogmaals te doen juist toen ‘t rijtuig langs kwam wat hem echter belet werd door een agent van politie.

Uit de verklaring van een paar politiebeambten blijkt dat Samson uit ‘t café van Reens kwam, blijkbaar nadat bij gewaarschuwd was dat de stoet in aantocht was. De beambten houden ook vol dat Samson tweemaal gefloten heeft en wel bij ’t passeeren der rijtuigen. […]

Nader ondervraagd, erkent Samson gefloten te hebben maar niet met de bedoeling om de Koninginnen te beleedigen. Hij floot alleen bij wijze van “protest” tegen de menschen die stonden te juichen. Hij wilde getuigen van zijn “anti-monarchale” gezindheid.

Het O.M. vindt dat het fluiten een “blijk van minachting” is en eist een celstraf van negen (!) maanden. Samsons advocaat, mr. J. Kruseman, beargumenteert tijdens het proces dat het beledigen van de koninginnen niet zwaar gestraft moet worden:

De band tusschen vorstin en volk moet en kan niet op dwang en zware straf gegrond zijn, maar moet ‘t uitvloeisel van spontane sympathie zijn. Daarom moet men met dergelijke vervolging voorzichtig zijn.

[…]

[Kruseman] zegt dat men zich, wat betreft een streng optreden, spiegelen kan aan Duitschland, waar een ketterjacht is begonnen en zelfs geoorloofde critiek is onderdrukt. Maar daarmede bewijst men den Souverein geen dienst.

Bovendien moet bij belediging er sprake zijn van feitelijkheden tegen een persoon: bijvoorbeeld het spugen in iemands gezicht of het gooien met een glas bier. Daar is hier geen sprake van. Volgens Kruseman is de actie van Samson vergelijkbaar met het uitfluiten van Wagners opera Lohengrin in Parijs: “Is daardoor Wagner’s nagedachtenis beleedigd? Neen, ‘t was alleen een afkeuring; zonder bedoeling om iemand te treffen.” Het O.M. brengt hier onder andere tegenin dat de daad van Samson “zeer ongepast en strafbaar was” en dat vervolging daarom niet kan uitblijven. Over acht dagen is de uitspraak…

Bron

  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • PDF