Terug naar… 14 november 1896

In Den Haag vond gisteravond een vergadering plaats van het “comité tot oprichting van een afdeeling ‘s-Gravenhage van den Nationalen Zuiderzee Bond”. Deze Bond heeft zich als doel gesteld om de Zuiderzee droog te leggen en een nieuwe provincie te creëren. Herman Schaepman mag tijdens de vergadering een praatje houden. De heer [Schaepman] wenschte geen … Lees verder “Terug naar… 14 november 1896”

Terug naar… 11 november 1896

Een aantal kamerleden maakt zich zorgen over het Nederlandse taalonderwijs. Er zijn namelijk onderwijzers die… aan hunne leerlingen niet de gebruikelijke spelling […] onderwijzen, maar die, waaraan zij zelven de voorkeur geven. In het belang van eene eenvormige en zuivere spelling van de Nederlandsche taal achtten deze leden het den plicht der Regeering, aan het … Lees verder “Terug naar… 11 november 1896”

Terug naar… 6 november 1896

Maandagavond vond er in Amsterdam een bijeenkomst plaats “ter ontwikkeling van denkbeelden tot bestrijding van onzedelijkheid.” Een zaak die volgens de krant de aandacht verdient “van alle volwassen mannen en vrouwen van ervaring.” Dit soort bijeenkomsten zijn echter niet geschikt voor… jonge meisjes en nog minder van meisjes van veertien en vijftien jaar, die nog … Lees verder “Terug naar… 6 november 1896”