Terug naar… 9 februari 1896

Het Handelsblad van vandaag bevat een stuk over een bacterie die in 2016 – ondanks de ontdekking van antibiotica – nog steeds schrikbarend vaak voorkomt: Sedert eeuwen – misschien zoolang het menschdom bestaat – zit er eene bacterie in de lucht, die voortgaat op heillooze wijze haar invloed te doen gevoelen. Die bacterie heet achterdocht, verdachtmaking, verkettering, … Lees verder “Terug naar… 9 februari 1896”

Terug naar… 7 februari 1896

De krant bericht over Dr. J. C. Mulhall uit St. Louis. Deze dokter, specialist in keelziektes, rookt al 25 jaar sigaretten en heeft daarover het volgende te melden: Tot plaatselijk letsel, zegt dr. [Mulhall], zal het rooken van sigaretten, zooals dit gewoonlijk geschiedt, bij gezonde personen geen aanleiding geven, een onbeduidende keelaandoening uitgesloten. Wat het … Lees verder “Terug naar… 7 februari 1896”