Onderwijsexpert

Als onderwijskundige heb ik een ruime ervaring op het gebied van onderwijsvernieuwing binnen de academische wereld. Daarnaast geef ik workshops en kan ik docenten coachen/begeleiden. Ik hanteer hierbij de volgende drie principes: onderwijs moet zo efficiënt mogelijk uitgevoerd worden, er moet een onderbouwde visie aan ten grondslag liggen en het moet aansluiten op het niveau en behoeftes van studenten.

Mijn inhoudelijke specialismen:

 • Actief leren
 • Projectonderwijs
 • Interdisciplinair onderwijs
 • Honoursonderwijs
 • Academische vaardigheden

Ik ben binnen het hoger onderwijs in te huren voor…

→ Onderwijsvernieuwingsprojecten waarin ik bestaand onderwijs optimaliseer of help met het ontwikkelen van nieuw onderwijs. Bijvoorbeeld:

 • het implementeren van nieuwe en meer ‘actieve’ onderwijsvormen binnen een curriculum of programma
 • het ontwerpen van nieuwe vakken of nieuw onderwijsmateriaal
 • het herzien van een curriculum of programma
 • het analyseren en evalueren van onderwijs
 • het opstellen van een onderwijsbeleidsplan

→ Het geven van workshops voor docenten/vakontwikkelaars. Bijvoorbeeld over:

 • het ontwerpen/organiseren van projectonderwijs via PBI (voor meer uitleg over PBI, zie onder)
 • het gebruik van SAM binnen het onderwijs om studenten te leren hoe ze onderzoeksartikelen moeten lezen, evalueren of schrijven (voor meer uitleg over SAM, zie de uitleg bij Onderzoeker)

→ Coaching/begeleiding van docenten die hun onderwijsvaardigheden verder willen ontwikkelen

Project-Based Inquiry (PBI)

In 2018 heb ik op basis van mijn eigen ervaringen en een literatuuronderzoek een eigen variant ontwikkeld van projectonderwijs: project-based inquiry (PBI). De kenmerken van PBI zijn:

 • Studenten voeren een project uit om een probleem op te lossen. Dit probleem moet bij voorkeur authentiek zijn. Dat wil zeggen: in de beroepspraktijk kunnen ze later met soortgelijke problemen geconfronteerd worden. Daarnaast moet het probleem “ill-structured” zijn. In dit opzicht heeft PBI overeenkomsten met probleemgestuurd leren (Savery, 2015) en projectgebaseerd leren (Thomas, 2000).
 • Een PBI-project wordt altijd uitgevoerd in groepsverband (net als bij probleemgestuurd leren, zie Savery, 2015).
 • PBI is “student-driven”. Tijdens PBI is de docent voornamelijk een coach/facilitator.
 • PBI is gericht op het aanleren van “science process skills” zoals gedefinieerd door Coil et al. (2010).
 • PBI is gestructureerd rond een probleem, tussenopdrachten en een eindproduct. Hierbij kan een “inquiry cycle” gevolgd worden zoals beschreven door Pedase et al. (2015).

Het innovatieve van PBI is dat docenten een stappenplan kunnen gebruiken bij de ontwikkeling van een PBI-module. Dit stappenplan bevat concrete tips en hulpmiddelen om effectief onderwijs te ontwerpen.

Literatuur:

 • Coil, D., Wenderoth, M. P., Cunningham, M., & Dirks, C. (2010). Teaching the process of science: faculty perceptions and an effective methodology. CBE—Life Sciences Education, 9(4), 524-535.
 • Pedaste, M., Mäeots, M., Siiman, L. A., De Jong, T., Van Riesen, S. A., Kamp, E. T., … & Tsourlidaki, E. (2015). Phases of inquiry-based learning: Definitions and the inquiry cycle. Educational research review, 14, 47-61.
 • Savery, J. R. (2015). Overview of problem-based learning: Definitions and distinctions. In A. Walker, H. Leary, C. Hmelo-Silver, & P. Ertmer (Eds.), Essential readings in problem-based learning: Exploring and extending the legacy of Howard S. Barrows (pp 5-17). West Lafayette, IN: Purdue University Press.
 • Thomas, J. W. (2000). A review of research on project-based learning. Bron: https://documents.sd61.bc.ca/ANED/educationalResources/StudentSuccess/A_Review_of_Research_on_Project_Based_Learning.pdf