Terug naar… 29 december 1896

Hendrika Beyer is begraven. De krant bevat een verslag van deze gebeurtenis. Ondanks de kou en de regen was de belangstelling groot:

Hedenochtend had de begrafenis plaats van Hendrika Beyer, het dienstmeisje, dat in de Van Eeghenstraat vermoord werd. Een groote menigte had zich verzameld op de Gedempte Rozengracht voor het erfje, waar het gezin Beyer woont. Het lijk was in den morgen van het Wilhelmina Gasthuis naar de schamele woning der familie overgebracht.

Tegen kwart voor elf kwam de lijkkoets vóór, gevolgd door een viertal rijtuigen. Een detachement politie-agenten hield de menigte op een afstand, terwijl de verzegelde kist in het rijtuig werd gedragen. Een viertal kransen dekten de baar.

Het publiek was sterk onder den indruk. Het was doodstil, toen de dragers met de kist het steegje uitkwamen. Vele toeschouwers ontblootten het hoofd.

De stoet reed eerst van de Rozengracht over de Prinsengracht de Rozenstraat door, om het huis heen, ging toen langs de oneven zijde van de Prinsengracht tot het Molenpad, deze straat in, de Keizersgracht over, volgde de Leidschegracht tot de Kerkstraat, ten einde de woning te passeeren van De Jager, den verloofde van de vermoorde (Kerkstraat 31). Daarna reed men langs Leidschestraat, Leidscheplein en Overtoom naar het kerkhof Buitenveldert aan den Amstelveenschen weg.

Niettegenstaande den regen liepen er heel wat menschen mede, zoodat de kleine kapel, waar de lijkmis werd opgedragen, stampvol was.

Vooral bij het verlaten van het kerkje was het gedrang hevig, en met moeite kon de politie den al te grooten toevloed van nieuwsgierigen op het kerkhof in bedwang houden.

De plechtigheid was om ongeveer half een afgeloopen.

(En daarna bleef het stil rond de moord. De dader is uiteindelijk nooit geïdentificeerd.)

Bron