Terug naar… 28 december 1896

De politie tast nog steeds in het duister over de moord op Hendrika Beyer. Onlangs is er weer een jonge vrouw lastiggevallen door een man. Wellicht is hij de dader? De politie wil in ieder geval meer informatie over deze zaak en vraagt daarom of de getuigen zich willen melden:

In den nacht van 25 op 26 dezer te ongeveer 1 uur is in de Haarlemmerstraat alhier eene jeugdige vrouw door een persoon, als heer gekleed, bemoeilijkt.

Twee jeugdige personen (aankomende jongens) hebben die vrouw hulp verleend.

Zij worden verzocht zich ten spoedigste te vervoegen aan het commissariaat van politie in de 3de sectie (Leidscheplein).

Daarnaast een recensie van een Frans boek (“wij, negentiende-eeuwers, leven nu eenmaal door, voor en van de pers”) waarin “graphische voorstellingen” staan van onder andere het tabaksgebruik per land. Dit wordt weergegeven via mannetjes met pijpen. Hoe groter de pijp, hoe meer tabak er gerookt wordt. Nederland blijkt de recordhouder te zijn:

Voor Nederland vinden wij een ontzaglijke pijp — en daarachter een heel klein kereltje. Geen wonder, want uit die pijp moet dat mannetje 3400 gram tabak rooken. Dat doet niemand hem na; zelfs de tweede aankomende, de Yankee, blijft bij hem nog 1290 gram achter. De overige groote pijpen vinden wij bij onze zuidelijke en oostelijke naburen; het schijnt in dien hoek te zitten! België rookt een monsterpijp van 1552 gram, Duitschland van 1485 gram.

Er staan ook landkaarten in:

Zoo vinden wij een kaartje: Les prêtentions britanniques — een aardig onderwerp om eens in beeld te brengen. Want wij weten allen, hoe Engeland een steeds grooter wordend deel van het oppervlak der aarde voor zich in beslag neemt. Met de koolzwarte kleur der wanhoop heeft de Fransche teekenaar aangegeven welke plaatsen Engeland bezit; een beetje wit der hoop straalt door uit de gearceerde deelen, waarop Engeland slechts aanspraak maakt, zooals Egypte en Transvaal — maar waar waaksche oogen steeds op gevestigd zijn.

Bron