Terug naar… 23 december 1896

Niet iedereen in de stad is blij met de sneeuw. Ene W. Gützlaff schrijft in een ingezonden brief:

Gisternamiddag om 3 uur wenschte ik mijn kastoor Rokin 3bis — gebouw Continental Bodega — te verlaten, om langs de verhooging achter den Vijgendam naar den overkant van het Rokin te gaan. Ik was nauwelijks het midden voorbij, toen van boven af een sneeuwbal, een steen zoo groot als een vuist bevattende, mij met zulk een heftigheid op het hoofd geworpen werd, dat ik voor een oogenblik het bewustzijn verloor en tuimelde. Toen ik weer bijkwam, liep ik de trappen der verhooging op, om den dader te pakken. Spoedig zag ik echter de hopeloosheid van mijn poging in, daar alle jongens aan de andere zijde de verhooging afliepen en verdwenen.

Ik wenschte dit feit onder het oog der politie te brengen. Altijd, wanneer er sneeuw gevallen is, verzamelen zich op deze verhooging een groot aantal straatjongens, die er vermaak in scheppen, van bovenaf het voorbijgaand publiek niet alleen met sneeuwballen, maar ook met sneeuwballen die steenen bevatten, te bestoken. Dergelijke gevaarlijke schandalen dienden door de politie belet te worden. Indien het niet anders mogelijk is, dient de sneeuw van de verhooging direct verwijderd te worden, om aan de straatjongens het materieel voor hunne baldadigheden te ontnemen. Verleden jaar zag ik een oud man, die aan den voet van de verhooging zoo hevig door een bal getroffen werd, dat hij niet alleen kon opstaan. Zal men wachten, totdat grooter onheil ontstaat?

Ondertussen overheerst in Krasnapolsky de ware kerstgedachte:

Gedurende de aanstaande feestdagen zal in Krasnapolsky’s Wintertuin een reusachtige Kerstboom prijken met een aantal geschenkjes, bestemd voor de kleinen in het Kinderziekenhuis en het Gasthuis. De boom zal verrijzen uit een perk van groene en bloeiende planten en in de ruime zaal zeker een verrassenden aanblik opleveren. De lichtjes branden van ‘s avonds negen tot elf uur.

Terwijl de heer Krasnapolsky op deze wijze een aantal zieken kindertjes een gelukkig oogenblik bereidt, vertrouwt hij dat zijne bezoekers iets voor de gezonden zullen doen door de bussen voor “Kindervoeding“, die evenals vroeger gedurende de feestdagen in het gebouw worden opgehangen, eens goed te gedenken.

Bron

  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • PDF