Terug naar… 21 december 1896

Inmiddels weet men wie de vrouw is die onlangs in de Van Eeghenstraat vermoord is. Het gaat om het dienstmeisje Hendrika Beyer. Zij was werkzaam in het huis van H. Teutenberg, Willemsparkweg 66. Het politiebureau op het Leidseplein wordt vanwege de moord platgelopen door “[r]echercheurs, geroepen en ongeroepen getuigen, menschen die wat te beweren hebben, kinderen die zich een bewering laten aanpraten of wie de verbeelding parten speelt”. Van de dader is nog geen spoor. Er zijn twee verdachten opgepakt (waaronder iemand die alleen opgepakt is omdat hij een valse baard droeg) maar zij werden niet herkend door de getuigen die menen de moordenaar gezien te hebben. Tips als deze zijn ook weinig behulpzaam:

Nog een man is er, die wellicht aanwijzing zou kunnen doen. Hij is de particuliere nachtwaker — onbezoldigd Rijksveldwachter — die in de wijk tusschen den Parkweg en de Van Eeghenlaan de ronde doet. Deze is niet op het oogenblik van den moord in de Van Eeghenstraat geweest, doch hij is op zijn wandelingen wel een keer of wat een heer tegengekomen van ongunstig uiterlijk “met een gezicht alsof hij wel tot een misdaad in staat was.”

Ramptoeristen zijn inmiddels ook actief:

In de Van Eeghenstraat waren gistermiddag nogal wat wandelaars, die de plaats van de misdaad kwamen bekijken. Maar er is niets te zien, en zoo maakten de menschen een tamelijk vreemd figuur. Enkelen hadden den moed, de huizen, waarvan zij in de krant gelezen hadden, op te nemen, maar de meesten waren verlegen met hun houding en liepen door.

Bron

  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • PDF