Terug naar… 21 november 1896

Een kort bericht over geslepen (ha!) oplichters die de Sinterklaastijd aangrijpen om hun slag te slaan:

Sommige oplichters passen tegenwoordig weder een nieuw stelsel toe. In dezen tijd, nu de dames ‘s middags de deur uitgaan voor de St. Nicolaas-inkoopen, posteeren zich scharenslijpers in straat of op gracht. Zien zij mevrouw uitgaan, dan schellen zij een oogenblik later aan en zeggen tot de dienstbode, die hun de deur opent: “dat mevrouw — en dan volgt een juiste beschrijving van mevrouw’s wandeltoilet — hem opgedragen heeft de messen te slijpen, of het meisje ze maar geven wil.”

Het dienstmeisje, dat door de juiste beschrijving van mevrouws hoed en mantel meent dat de man besteld is, geeft de messen af en laat ze slijpen. Ze krijgt ze een oogenblik later geslepen terug, en dan wordt voor het werk een prijs gevraagd, zoo hoog, dat men er best nieuwe messen voor kan koopen. De man wordt lastig en het meisje betaalt. Als mevrouw thuis komt, bemerkt men dat er oplichterij is gepleegd. Men zij dus op zijn hoede!

Bron

  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • PDF