Terug naar… 28 oktober 1896

De krant bevat vandaag een hilarisch en ietwat tragisch interview (overgenomen uit Paris-Vélo) met de 23-jarige Jaap Eden, de meest succesvolle Nederlandse sportman van dit moment:

— “Hoe en waarom zijt ge wielrenner geworden?”

— “Uit liefde voor de sport.”

— “Wat deed ge voor dien tijd?”

— “Niets”.

— “Wat zegt de familie er van?”

— “Daar heb ik nooit naar gevraagd”.

— “Wat zoudt ge gaan doen als ge de baan voor goed moest gaan verlaten?”

— “Leven van het geld, dat mijn vader mij nalaat”.

— “Welk bedrag aan prijzen hebt ge dit seizoen gewonnen? En hoeveel sedert ge rijdt?”

— “Ik verteer altijd meer dan ik verdien, zoodat ik nooit heb kunnen tellen.”

— “Wat zijn uw genoegens?”

— “Drinken en rooken.”

“Arme Jaap Eden!” merkt de krant op.

Bron

  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • PDF