Terug naar… 20 oktober 1896

Over twee jaar wordt prinses Wilhelmina ingehuldigd als koningin. Veel mensen waarom daarom al druk aan het sparen voor cadeaus die na de inhuldiging aan de jonge vorstin overhandigd kunnen worden. Het koninklijk huis heeft onlangs echter aangegeven dat eventuele cadeaus geweigerd zullen worden. De Amsterdammers lieten zich niet uit het veld slaan door zo’n aankondiging en hebben een ingenieuze manier gevonden om toch een geschenk (een zekere gouden koets) te geven:

De kennisgeving, dat H. M. de Koningin bij de troonsbestijging geen geschenken zou aanvaarden, was een groote teleurstelling voor de hoofdcommissie, die zich alhier had gevormd uit een aantal commissies en vereenigingen uit de volksbuurten: Jordaan, Duvelshoek, de Eilanden enz. Immers het plan was reeds gemaakt en ruim 140,000 ingezetenen hadden zich voor bijdragen verbonden.

Volgens het Nieuws is echter een uitweg gevonden. Overleg werd gepleegd met invloedrijke personen uit Hr. Ms. omgeving, en nu zal bij de kroning aan H. M. eene gala-koets worden aangeboden, niet ten geschenke, maar ten gebruike. Na de kroningsplechtigheid zal deze koets vermoedelijk in het Rijks-Museum worden bewaard, om later bij het huwelijk der Koningin — wanneer er geen bezwaren tegen het geven van geschenken zullen zijn — als geschenk van de burgerij te worden aangeboden.

Het ontwerp van deze staatsiekoets is reeds gereed; ‘t is gemaakt door de firma Spijker, rijtuigfabrikanten op de Stadhouderskade alhier, aan welke firma ook de vervaardiging zal worden opgedragen. ‘t Wordt een prachtig gebeeldhouwde koets, geheel verguld en versierd met zinnebeeldige voorstellingen. Het geheele werk, zoowel de bouw van het rijtuig, als het kunstnaaldwerk enz, zal in Amsterdam worden vervaardigd.

Bron

  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • PDF