Terug naar… 19 september 1896

Er is meer bekend over de plannen van de twee terroristen – Wallace en Kearny – die recentelijk zijn opgepakt in Rotterdam. Volgens het Handelsblad wilden ze met hun bommen de Tsaar vermoorden. Dit zogenaamde “dynamiet-complot” is vermoedelijk een monsterverbond tussen Nihilisten (een Russische variant van het anarchisme) en Fenians (revolutionairen die strijden voor aan onafhankelijk Ierland):

Nog steeds wordt in de Fransche en Engelsche pers de vraag besproken of het ontdekte dynamiet-complot gericht was tegen den Czaar of niet. De feiten kunnen, naar de [Vossische Zeitung] meent, thans reeds voldoende doen uitkomen, dat de aanslag werkelijk tegen den Czaar, en bovendien nog tegen een ander gekroond hoofd gericht was.

Uit de stukken van den brief, die te Rotterdam werd in beslag genomen bij de arrestatie van Wallace en Kearny, is duidelijk te lezen, dat “de aanslag gericht was tegen een gekroond hoofd, die binnenkort koningin Victoria zou bezoeken.”

En de Engelsche detective O’Brien, die te Antwerpen het onderzoek voortzet, is eveneens van meening, dat het op den czaar was gemunt. Want in een brief van Tynan [Patrick J. Tynan – een Fenian] aan Wallace wordt dezen gevraagd, eerst nog eens naar Boulogne te komen, “voordat de Czaar naar Balmoral vertrekt.”

Verder wordt gemeld, dat de Russische nihilist Rabbinowitz in New-York, een bekwaam scheikundige, den samenzweerders het vervaardigen van bommen heeft onderwezen, en voor Tynan een plaats genomen heeft aan boord van de Auguste Victoria, waarmede N┬░. 1 naar Europa vertrokken is. Tynan reisde onder den naam Becker. Sedert eenige dagen is Rabbinowitz verdwenen.

Het verbond tusschen Nihilisten en Fenians wordt duidelijk door deze verhouding van Tynan tot Rabbinowitz.

Bron

  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • PDF
Categorie├źn Blog