Terug naar… 30 augustus 1896

In Engeland hebben feministen onlangs een voetbalteam opgericht met alleen vrouwen: de British Ladies Football Club. In hun thuisland wordt er schande over gesproken: vrouwen horen niet te voetballen. In Nederland heerst een soortgelijk sentiment. De Nederlandsche Voetbalbond heeft namelijk haar leden verboden om wedstrijden te spelen tegen het Engelse damesteam (op straffe van diskwalificatie). Het blad De Huisvrouw vindt dit een juist besluist:

“Het voorbeeld van de Engelsche voetballende dames verdient geen navolging, zegt het blad. Hoe ingenomen wij ook zijn met lichaamsbeweging voor vrouwen en meisjes, het voetbal-spel achten wij zeer weinig geschikt voor haar. Een bal voort te schoppen en na te loopen is geen werk voor dames; het is ongracelijk, onvrouwelijk in hooge mate. Dat voetballen door dames is een middel om sport voor vrouwen in discrediet te brengen. 

“Zoo ook moeten wij onze afkeuring uitspreken over het deelnemen van vrouwen of meisjes aan rijwiel-wedstrijden. Dat vrouwen en meisjes wielrijden, men weet dat wij het hebben aangemoedigd; maar iets anders is wedstrijden houden. Dat is
nadeelig, in plaats van voordeelig voor de gezondheid, en het strookt ook zeer weinig met de vrouwelijke waardigheid.

Bron

  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • PDF
Categorie├źn Blog