Terug naar… 31 juli 1896

Tragisch en bloederig nieuws uit Rotterdam:

Hedenmorgen had aan het station Delftsche Poort te Rotterdam een ernstig ongeluk plaats. Bij het vertrek van trein 4 van Rotterdam naar Amsterdam zou de conducteur Evers der [Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij] op de treeplank springen, doch struikelde, waardoor hij met het hoofd op de rails viel. Het hoofd werd door den trein geheel van het lichaam gesneden. Evers laat een vrouw met zes kinderen na.

Verder is er vegetarisch (en dus minder bloederig) nieuws:

Er zijn velen, die, hetzij om de redenen indertijd door dr. Van Eeden daarvoor gegeven, hetzij meer speciaal om gezondheidsredenen, neiging gevoelen tot het vegetarianisme, maar die bang zijn dat de kostjes, waarmede zij zich als vegetariërs zullen hebben te voeden, niet heel lekker, om niet te zeggen onsmakelijk, zullen zijn. 

Gelukkig is er nu het Kookboek van den Nederlandschen Vegetariërsbond. Dit boek bevat zo’n 350 vleesloze recepten.

Aan die recepten gaat in een paar hoofdstukken een inleiding vooraf, waarin de theorieën der vegetariërs nog eens uiteengezet worden, alsmede nog iets wordt medegedeeld over een aanbevolen kooktoestel. Men vindt daarna recepten over allerhande soorten gerechten, ook voor brood, sausen, dranken enz.

Smullen!

Bron

  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • PDF