Terug naar… 16 juli 1896

De Democraten hebben William Jennings Bryan gekozen als presidentskandidaat. Bryan, een tot nu toe obscuur lid van het Huis van Afgevaardigen, is een extreme zilverman (in tegenstelling tot de Republikeinse kandidaat McKinley). De krant typeert Bryan als een “politieke dweeper, met woeste, vurige welsprekendheid die hem vooral onder de kleine luyden een grooten aanhang deed verwerven.”
Tijdens de Democratische conventie in Chicago wist Bryan zijn kandidatuur binnen te slepen door middel van een briljante toespraak. In deze toespraak betoogde Bryan… 

dat de Amerikaansche arbeider het slachtoffer geworden is van het goud — niet omdat hij te weinig goud heeft, maar omdat zijn loon en inkoopen in goud worden berekend. Werd het zilver in eere hersteld, dan zou daardoor reeds het lot van den werkman verbeterd worden, meent Bryan. 

De Oostelijke bladen vinden dit gevaarlijke onzin. De New-York Sun spreekt van “het vleien der gevoeligheid eener opgewonden menigte, die Bryan door zijn toespraken meesleept.” En de New-York Herald sluit zich hierbij volkomen aan, tevens haar lezers opwekkend om op Mc Kinley te stemmen.

De krant verwacht daarom dat McKinley gaat winnen van Bryan. Spannend!

Bron

  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • PDF