Terug naar… 6 juni 1896

Vandaag een bericht over vier ondernemende jongens die wanderlust kregen na het lezen van Robinson Crusoë:

De Barendtszstraat was gisteravond in rep en roer en ook in den afgeloopen nacht was het er levendiger dan anders ’s nachts het geval is. Vele bewoners gingen niet naar bed omdat zij belangstelling koesterden voor de ouders wier kinderen sedert gisterochtend verdwenen waren, zonder dat een spoor van hen was te ontdekken. Vier knapen van 12 tot 15 jaar n.l., in die straat woonachtig, waren zoek. Het eenige dat men van hen wist was, dat zij ‘s morgens de ouderlijke woningen hadden verlaten om te gaan zwemmen, en dat zij aan andere kornuiten hadden verteld dat ze naar Zwitserland gingen. De ouders verkeerden in doodelijken angst, maar ziet, hedenochtend te vijf uur kwamen de jongens dood vermoeid weder boven water — de Zwitsersche reis was afgeloopen.

Zij vertelden dat ze door het lezen van Robinson Crusoë waren gekomen tot de zucht naar avontuur en besloten hadden op reis te gaan, eerst naar Zwitserland naar de Alpen. Zij hadden een beetje geld opgespaard en met die schatten en een atlas gewapend waren zij de groote reis begonnen.

Maar de honger had hen de weinige spaarpenningen reeds doen omzetten in brood en melk en toen zij Hilversum hadden bereikt, waren de reispenningen op en bleef er niet anders over dan maar terug te gaan naar de Barendtszstraat te Amsterdam.

De jongens zullen wel een les gekregen hebben, omdat zij hun ouders in zoo groote ongerustheid lieten; zij zijn waard dat zij in hun leven Zwitserland eens te zien krijgen.

Bron

  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • PDF