Terug naar… 17 september 1896

In de krant wordt vandaag uitgebreid aandacht besteed aan de nieuwste trends in damesmode: De hoeden worden iets kleiner en iets minder gegarneerd; gekrulde veeren, aigretten [hoofddeksels van veren], metaalversieringen en valsche edelsteenen zullen veel voorkomen. De nieuwste garneering bestaat uit kleine struisveeren, die naast elkander gelegd, veel op rupsen lijken. Voor japonnen worden voornamelijk … Lees verder “Terug naar… 17 september 1896”

Terug naar… 16 september 1896

Gisteren was het Prinsjesdag. In Den Haag heeft koningin-regentes Emma de troonrede voorgedragen in de vergaderzaal van de Tweede Kamer (pas vanaf 1904 werd de Ridderzaal hiervoor gebruikt). Een beschrijving van de kleding van de regentes kan natuurlijk niet ontbreken in de krant: De Regentes droeg een prachtig kleed met lange sleep van zwartgebloemde zijde, … Lees verder “Terug naar… 16 september 1896”

Terug naar… 15 september 1896

Europa is ontsnapt aan een terroristische aanslag! In Rotterdam zijn twee terroristen opgepakt (“dynamietmannen”) die bommen (“helsche werktuigen”) in hun bezit hadden: Uit Rotterdam seint men ons: Een hoogst belangwekkende arrestatie is hier gistermorgen door onze politie uitgevoerd op zoo kalme en geheimzinnige wijze, dat er zoo goed als geen haan naar gekraaid hoeft. De … Lees verder “Terug naar… 15 september 1896”

Terug naar… 13 september 1896

Het theaterseizoen is weer begonnen en dat betekent dat Giovanni (een pseudoniem, vermoed ik), de theaterrecensent van het Handelsblad, weer aan de slag moet. Hij heeft er weinig zin in. De toneelwereld van 1896 is namelijk verre van vernieuwend: Niet de minste nieuwsgierigheid naar wat het nieuwe seizoen brengen zal, eenvoudig omdat wij weten dat … Lees verder “Terug naar… 13 september 1896”

Terug naar… 11 september 1896

De krant doet verslag van een opzienbarende diefstal… met aan het eind een aardige plotwending: Door een vreemdeling, die kamers bewoont in de Planciusstraat, is heden bij de politie aangifte gedaan, in den afgeloopen nacht voor een aanzienlijk bedrag, van meer dan ƒ 100,000 aan effecten en kostbaarheden bestolen te zijn. Bij een onderzoek door … Lees verder “Terug naar… 11 september 1896”