Terug naar… 14 augustus 1896

In de Nieuwe Rotterdamsche Courant is een afkeurend artikel verschenen over een oorlogsmisdaad die recentelijk gepleegd is door een Nederlandse militair in Atjeh. In het stuk… werd gemeld dat kapitein Jansen, bijgenaamd “Jansen mooi”, omdat hij zoo leelijk is, bij de verrassing van Anakgaloeng de hoofden van twee Atjehers zou hebben afgehouwen, en deze aan … Lees verder “Terug naar… 14 augustus 1896”

Terug naar… 9 augustus 1896

De krant bevat een portret van Abdoel-Hamid, de Sultan van het Ottomaanse/Turkse rijk. De Sultan wordt getypeerd als een meedogenloos autocraat die zich in zijn paleis in Istanboel vermaakt met zijn harem (waar hij echter weinig tijd mee doorbrengt: “de dames zien den ‘Grooten Heer’ ter nauwernood’) en met… houtzagen. De manier waarop de tegenwoordige … Lees verder “Terug naar… 9 augustus 1896”

Terug naar… 4 augustus 1896

Al het hele jaar worden er regelmatig stukken in de krant afgedrukt waarin geklaagd wordt over fietsers… Vandaag kunnen we weer een nieuwe tirade toevoegen aan deze rijke verzameling. Dit keer jeremieert iemand over een wielerwedstrijd die afgelopen zondag plaatsvond: Het was werkelijk ergerlijk gisteren op den weg tusschen ‘s-Graveland en Hilversum. Er werd gereden … Lees verder “Terug naar… 4 augustus 1896”