Terug naar… 18 april 1896

Opstandelingen hebben in Atjeh een aantal Nederlandse posten belegerd. Deze zullen dus ontzet moeten worden. Twee colonnes (waarvan één onder leiding staat van een zekere luitenant-kolonel J.B. van Heutsz) moeten deze klus klaren: Zooals gisteren reeds werd ondersteld, zal men dus trachten de posten bezuiden de geconcentreerde stelling op één en denzelfden dag te ontzetten, … Lees verder “Terug naar… 18 april 1896”